1.Υπαναχώρηση

Ειδικώς στην περίπτωση που ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα WWW.LUXURYSOFA.COM.GR αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση παρέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος
Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη για τον καταναλωτή.
Η υπαναχώρηση γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.

Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση με τα υλικά συσκευασίας πλήρη και σε άριστη κατάσταση δηλαδή συσκευασμένο.

Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να γίνει  μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@luxurysofa.com.gr
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο που ακολουθεί χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Αρκεί να σταλεί στην luxury sofa  από τον καταναλωτή εμπρόθεσμη και ρητή δήλωση υπαναχώρησης.

Θα ακολουθήσει από την   luxury sofa απάντηση παραλαβής της υπαναχώρησης.
Επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος απώλειας, βλάβης ή καταστροφής του προϊόντος παραμένει στον καταναλωτή μέχρι την παραλαβή του προϊόντος από την luxury sofa
Μετά την υπαναχώρηση επιστρέφεται στον καταναλωτή το τίμημα του προϊόντος. Όμως οι δαπάνες παράδοσης ,που χρεώθηκαν κατά την παράδοση ή και δαπάνες υπέρ τρίτων μεταφορέων ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανών και εν γένει οι όποιες άλλες δαπάνες πέραν της αξίας του προϊόντος δεν επιστρέφονται.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση
Δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση για τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή με ειδικές προδιαγραφές και σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του καταναλωτή.
Δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση για τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί
.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταναλωτής σε κάθε περίπτωση διατηρεί και τα δικαιώματα των γενικών διατάξεων του ΑΚ και των λοιπών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.

2.πολιτική των επιστροφών

Η πολιτική των επιστροφών και οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται από τα καταστήματα της luxury sofa  καθώς και μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο www.luxurysofa.com.gr

Ακύρωση ηλεκτρονικής παραγγελίας
Ο υποψήφιος πελάτης έχει τη δυνατότητα εντός 24 ωρών να ακυρώσει την ηλεκτρονική του παραγγελία.

Μεταφορά επιστρεφόμενων προϊόντων
Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να επιστρέψει τα εμπορεύματα λόγω αλλαγής γνώμης, θα χρειαστεί να έχει μαζί του:
1. Την απόδειξη είσπραξης
2. Το έντυπο της παραγγελίας
3. Το e-mail επιβεβαίωσης για ηλεκτρονικές παραγγελίες

Η επιστροφή των εμπορευμάτων γίνεται από το ίδιο το άτομο στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας και πάντα κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα, αιτιολογώντας το λόγο της επιστροφής. Το αίτημα τίθεται πάντα σε ισχύ από την ημερομηνία που ο πελάτης αιτηθεί την επιστροφή των εμπορευμάτων.
Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με κλειστή συσκευασία, ειδάλλως η επιστροφή δεν θα μπορέσει να γίνει δεκτή. Το κόστος της επιστροφής επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη εκτός και αν το προϊόν εμπίπτει σε θέματα εγγύησης λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος. Σε περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος ανοιχεί ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ξανά τυλίξει το προϊόν όπως  το παρέλαβε αρχικά.
Το χρονικό διάστημα επιστροφής των προϊόντων έχει οριστεί σε 15 ημέρες από τη στιγμή ολοκλήρωσης της παραλαβής. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα των 15 ημερών παρέλθει η luxury sofa  είναι υποχρεωμένη να μη δεχτεί την οποιαδήποτε επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος.

Ο πελάτης οφείλει πριν υπογράψει την παραλαβή των εμπορευμάτων να ελέγξει εξωτερικά τις συσκευασίες για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση ύπαρξης εξωτερικών φθορών στη συσκευασία που συνδυάζονται και με φθορές στα προϊόντα, ο πελάτης πρέπει να φωτογραφίσει τα σημεία που υπάρχουν οι φθορές εξωτερικά και εσωτερικά, αλλά και να κρατήσει την συσκευασία  ώστε αυτή να ελεγχθεί από τον πραγματογνώμονα της εταιρίας μας. Χωρίς την ύπαρξη της συσκευασίας δεν θα μπορεί να γίνει αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος .Οι φωτογραφίες θα πρέπει να σταλούν στο mail της εταιρίας μας εντος 24 ωρών.

Η εταιρεία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα επιστροφής σε εμπορεύματα που έχουν κατασκευαστεί για ειδικές παραγγελίες πελατών.
Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τους όρους εγγύησης των προϊόντων.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω δικής μας υπαιτιότητας ή μη αποδοχής του από τον πελάτη επιστρέφεται μόνο η αξία του προϊόντος και όχι η αξία της μεταφορά

Το τμήμα Service λειτουργεί καθημερινά 10:00-17:00 6908279574