1.Εγγύηση

Η LUXURY SOFA σας εγγυάται ότι τα σαλόνια της τηρούν τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές κατασκευής ,με άριστης ποιότητας υφάσματα και υλικά. Και σας δίνει     10 χρόνια γραπτή εγγύηση  
Το χρονικό διάστημα της εγγύησης ξεκινά από την παραλαβή των επίπλων από τον πελάτη.
Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η φθορά προέρχεται από κακή χρήση ή κακή συντήρηση των προϊόντων από τον αγοραστή.
Στην περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της εγγύησης παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα σε προϊόν, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την εταιρία η στο τηλ(.2221 181-281)

Κατά την περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα, τότε η εταιρεία μας υποχρεούται εντός (5) εργάσιμων ημερών να στείλει τεχνικό για πραγματογνωμοσύνη και εντος 15 ημερών να λυθεί το θέμα

Για να ισχύει η εγγύηση θα πρέπει ο πελάτης να προβαίνει στις εξής ενέργειες: α) Να τηρεί τους όρους και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, β) Μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών να διαπιστώνει την καλή ή μη κατάσταση των εμπορευμάτων που παρέλαβε και σε αρνητική περίπτωση να καλεί ΑΜΕΣΩΣ την εταιρεία. γ) Κατά την περίπτωση που εντός της διετίας παρουσιαστούν πραγματικά ελαττώματα τότε ο πελάτης θα πρέπει να ειδοποιεί την εταιρεία εγγράφως. Εν συνεχεία η εταιρεία θα προβαίνει σε έλεγχο και αφού διαπιστώσει το ελάττωμα θα προβαίνει ανάλογα είτε σε επισκευή είτε σε αντικατάσταση, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η εταιρία LUXURY SOFA  είναι υπεύθυνη για την παράδοση των εμπορευμάτων μέχρι το πεζοδρόμιο, στη διεύθυνση που μας υποδεικνύει ο πελάτης ή μέχρι το πρακτορείο, εφόσον τα εμπορεύματα αποστέλλονται εκτός Αθηνών και Εύβοιας .

Η εταιρία LUXURY SOFA  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές που μπορεί να προκληθούν, κατά το ανέβασμα των προϊόντων σε όροφο ή την μεταφορά εντός της οικίας/κτιρίου του πελάτη. Την αποκλειστική ευθύνη για την μεταφορά των εμπορευμάτων εντός του κτιρίου, σε όροφο ή ισόγειο, και για φθορές που τυχόν προκληθούν στην κινητή και ακίνητη περιουσία του, φέρει ο πελάτης.

2.Υπαναχώρηση
Ειδικώς στην περίπτωση που ο καταναλωτής αγοράζει προϊόντα εξ αποστάσεως από το ηλεκτρονικό κατάστημα της LUXURY SOFA αποκλειστικά για ιδιωτική του χρήση παρέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως αγορά ενός προϊόντος
Η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη για τον καταναλωτή.
Η υπαναχώρηση γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος.
Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στην αρχική του κατάσταση με τα υλικά συσκευασίας πλήρη και σε άριστη κατάσταση δηλαδή συσκευασμένο.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση
Δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση για τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί κατόπιν ανάγκες και απαιτήσεις του καταναλωτή.
Δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση για τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταναλωτής σε κάθε περίπτωση διατηρεί και τα δικαιώματα των γενικών διατάξεων του ΑΚ και των λοιπών διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή.